Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023. ГОДИНУ

0

Поштовани родитељи,

списак изабраних уџбеника за школску 2022/23. можете погледати на сајту школе.

Наставничко веће ОШ“ Петефи бригада“ сагласило се са променом

( Члан 34. Закона о уџбеницима:..Izuzetno, odluku o promeni udžbenika može doneti nastavničko veće na obrazloženi predlog stručnih veća za oblast predmeta, odnosno stručnog veća za razrednu nastavu, o čemu u roku od osam dana od dana donošenja odluke obaveštava Ministarstvo….)

-уџбеника за енглески и немачки језик од 5. до 8. разреда поштујући образложење предметних наставника о промени , које је упућено и Министарству просвете

– У 5. разреду дошло је до промене уџбеника из биологије.

– Сви остали уџбеници остају исти као они који су се користили школске 2021/22. године.

-На основу Закона о уџбеницима ,за следећу школску годину имали смо право за избор нових уџбеника за 4. и 8. разред за наредне 4 године. У односу на школску 2021/22. годину у 8. разреду мења се : енглески, немачки, биологија, техничко. Остали уџбеници остају исти.

Четврти разреди су се определили за уџбенике издавачке куће “Вулкан“ пошто си исте користили претходне три године.

УЏБЕНИЦИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ:

УЏБЕНИЦИ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ:

Share.

Comments are closed.