Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Конкурс за награђивање ученика у школској 2018/2019 години

0

Право на једнократно награђивање остварују ученици основних и средњих школа који су у протеклој школској години (шк.2017/2018) освојили прво, друго или треће место у појединачној конкуренцији, на окружном (регионалном), републичком или међународном такмичењу које организује Министарство просвете Владе Републике Србије или Секретаријат за образовање, управу и националне мањине Аутономне Покрајине Војводине и то :

  1. Окружно (регионално) такмичење:
  • место……20% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године
  • место……15% наведене зараде
  • место……10% наведене зараде.
  1. Републичко – међународно такмичење:

1   место…… 30% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 месеци текуће године
2   место…… 25% наведене зараде
3   место…..  20% наведене зараде.

Екипе, тимови, хорови или друге групе такмичара нису предмет овог конкурса

Учесници конкурса уз пријаву на конкурс прилажу:

  • Фотокопију дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту.
  • Фотокопију првог и другог листа ђачке књижице.
  • Фотокопију личне карте једног од родитеља.

~    Фотокопију штедне књижице или текућег рачуна родитеља (или ученика).

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЈЕ 15 ДАНА  ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У КУЛСКОЈ КОМУНИ (01.11.2018.ГОДИНЕ) И НА САЈТУ ОПШТИНЕ КУЛА, А БИЋЕ ОГЛАШЕН И У СВИМ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА. ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПОДНОСЕ СЕ: ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ КУЛА, СА НАЗНАКОМ „ЗА КОНКУРСНУ КОМИСИЈУ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА“ КУЛА, ЛЕЊИНОВА 11, УСЛУЖНИ ЦЕНТАР (Шалтер број 5 ).

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

За додатне информације може се обратити на телефон 025/751-160 и 751-151, 751-146 или непосредно на назначеној адреси.

 

Комплетан текст конкурса можете прочитати ОВДЕ.

Share.

Leave A Reply