Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Прописи

Чланови Тима за безбедност

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години.pdf

Лакше и теже повреде обавеза ученика 

Протокол за родитеље

Оцењивање владања ученика

Безбедност ученика у саобраћају

Списак важећих правилника наставе и учења за 2021- 22

Правилник о вредновању квалитета установе

Правилници за 4. и 8. разред

Правила понашања у школи

Планирање наставе за 2021 – 22 ЗУОВ

Пет кључних мера стратегије ублажавања ризика