Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

ПРОЈЕКАТ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

0

Пројектом набавка уџбеника  за ученике основних школа за школску 2024/25. годину биће обухваћени следећи ученици:

 1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 2.  ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП-3):
 3. ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат):
 4. Ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања Републике Србије, с тим да право на бесплатне уџбенике остварује дете које је прво почело да стиче образовање, без обзира на редослед рађања.
 5. Ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.
 6. Ученици који болују од ретке болести
 7. Ученици који остварују право на туђу негу и помоћ
 8. Ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима је потребан прилагођен уџбеник у електронском формату на српском знаковном језику.

Потребна документација:

 1.  За кориснике , социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;НОВО
 2. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 3. За кориснике  који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа,, факултет), потврду образовно-васпитних установа .Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете..  За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 4. За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге један родитељ- решење којим се утврђује својство родитеља или умрли лист за другог родитеља.
 5. За ученике који болују од ретких болести –потврда лекара
 6. За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ- решење ( копија ) којом се утврђује наведено право.

Молимо родитеље и ученике да наведену документацију доставе одељењским старешинама  до 12.априла 2024. године

Share.

Leave A Reply