Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Библиотека и медијатека

 • Издавање књига, планираних лектира, потребе издавања шире литературе, издавање актуелних наслова белетристике
 • Сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
 • Сарадња са ученицима и наставницима
 • Библиотекарска секција
 • Праћење издавачке делатности
 • Стручно усавршавање, предавања, семинари
 • Сређивање инвентара и разврставање књига по тематици, прављење каталога стручне литературе
 • Посета сајму књига, стручно усавршавање, предавање и семинари за библиотекара, посета књижевним трибинама, сарадња са издавачким кућама
 • Припремање и организовање разних културних активности школе, разни конкурси, обележавање јубилеја и сл.
 • Сарадња са Народним и другим библиотекама у општини и шире
 • Сарадња са новинско-издавачким предузећима, радио – ТВ центрима, домовима културе и сл.
 • Одржавање школског сајта
 • Озвучење школских приредби

Библиотекари:

 • Ерика Ковач Барачкаи

Медиотекар:

 • Марина Ковач

Радно време библиотеке:

Понедељак  од 7:30 до 13:30
Уторак  од 7:30 до 13:30
Среда  од 7:30 до 13:30
Четвртак од 11:00 до 17:00
Петак  од 7:30 до 13:30

Поклон књиге од Националне библиотеке Мађарске