Насловна Ученици Књига обавештења
Обавештење 13.3.2017. ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 13 март 2017 14:02

ОБАВЕШТЕЊЕ!

И овај  викенд је прошао у знаку такмичења.У Руском Крстуру је одржано окружно такмичење из физике на коме су ученици наше школе остварили сјајне резултате.Ковач Алекс је освојио прво, а Гелебан Сергеј треће место у категорији седмака, док је Вукмировић Марко други у категорији осмака.Честитамо нашим најбољим физичарима и њиховим менторима Червик Тамашу и Остојић Милисаву.

На општинском такмичењу из географије имамо два друга места: Ковач Алекс и Вујмиловић Теодора у категорији седмака.Честитамо им и наставници Бенчик Елвири.

На општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања, чији смо били домаћини, наши  ученици су се такмичили у седам дисциплина и остварили  следеће запажене резултате:

 

Практичан рад по задатку 5. ; 6.  и7. разред

Име и презиме ученика

наставник

пласман

     

Жугић Вукашин

Бачић Лидија

I

Радовић Андреј

Бачић Лидија

I

Салонтаји Константин

Бачић Лидија

 

Сератлић Наталија

Перућица Снежана

I

Полић Јована

Перућица Снежана

II

                

У техничкој дисциплини такмичење модела:

Име и презиме ученика

наставник

модел

пласман

Есе Нора Кајра

Бачић Лидија

аутомоделарство

III

Милутин Јована

Бачић Лидија

бродомоделарство

I

Гелебан Андреј

Рац Славко

авиомоделарство

I

 

Примена Електромагнета  8. разред

Циврић Александра

Бачић Лидија

I

Бала Анита

Бачић Лидија

I

Грисхабер Петра

Бачић Лидија

II

 

Свим ученицима  и њиховим менторима захваљујемо се на ангажовању у представљању наше школе и честитамо на постигнутим резултатима, те  желимо  пуно успеха на даљем такмичењу.

 

ÉRTESÍTÉS !

Helyszini feladatmegoldás. 5. ; 6.  és 7. osztály

Ime i prezime učenika

nastavnik

plasman

     

Žugić Vukašin

Bačić Lidija

I

Radović Andrej

Bačić Lidija

I

Salontaji Konstantin

Bačić Lidija

 

Seratlić Natalija

Perućica Snežana

I

Polić Jovana

Perućica Snežana

II

                

U tehničkoj disciplini takmičenje modela:

Ime i prezime učenika

nastavnik

model

plasman

Ese Nora Kajra

Bačić Lidija

automodelarstvo

III

Milutin Jovana

Bačić Lidija

brodomodelarstvo

I

Geleban Andrej

Rac Slavko

aviomodelarstvo

I

 

Primena Elektromagneta  8. razred

Civrić Aleksandra

Bačić Lidija

I

Bala Anita

Bačić Lidija

I

Grishaber Petra

Bačić Lidija

II

 

Minden tanulónak és felkészitő tanárának szivből gratulálunk és további sikereket kivánunk. Köszönjük,hogy sikerrel képviselik az iskolánkat!

 
Обавештење 7.3.2017. ПДФ Штампа Ел. пошта
уторак, 07 март 2017 10:16

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Ученици наше школе су наставили са запаженим резултатима на следећим општинским такмичењима :

На  такмичењу  из хемије, одржаном у Липару, oстварени  су следећи резултати:

 7. разред

Име и презиме ученика

наставник

награда

Ковач Алекс

Војчина Кристина

I

Бељкаш Драгоје

Снежана Вукмировић

II

Жежељ Ања

Снежана Вукмировић

III

 

На општинском такмичењу из  информатике одржаном у суботу 4. марта у Липару ученик, наставника Зорана Гирица, Салонтаји Константин освојио је прво место из програмирања у категорији шестих разреда

 

На општинској „Књижевној олимпијади“одржаној истог дана у нашој школи такмичило се четворо   наших ученика  и њих  троје је остварило пласман, а Дијана Чуде наставницеСлађана Червени Играчки има директан пласмана окружно без такмичења.

7.разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Маријана Бабић

Татјана Вјештица

II

Ања Жежељ

Татјана Вјештица

III

Наталија Сератлић

Татјана Вјештица

III

 

На општинском такмичењу из биологије одржаном у недељу 5.03.2017. у Сивцу и освојенје чак 16 пласмана:

5.разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Катарина Балинт

Јелена Шомођи

I

Никола Вјештица

Мирјана Медурић

II

Оливер Пиштука

Андреа Пожар

II

Андреа Такач

Мирјана Медурић

III

           

6.разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Софија Раонић

Маријана Јакшић

II

Теодора Станић

Маријана Јакшић

II

Немања Павичић

Маријана Јакшић

II

Маша Керекеш

Маријана Јакшић

III

 

7. разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Ковач Алекс

Андреа Пожар

II

Милошевић Јелена

Драгана Ђенић

II

Булатовић Владана

Мирјана Медурић

II

Бала Маријана

Андреа Пожар

III

Анастасија Премовић

Драгана Ђенић

III

 

8. разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Урош Живић

Мирјана Медурић

II

Вукашин Рабреновић

Мирјана Медурић

II

Ивана Исаков

Драгана Ђенић

III

 

У недељу, су се такмичили и наши историчари и постигли 11 пласмана,у категоријама од 5. до 8. разреда:

5.разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Никола Вјештица

Јадранка Лазаревски

II

Ратко Поњевић

Снежана Васиљук

III

           

6.разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Теодора Станић

Јадранка Лазаревски

II

Константин Салонтаји

Снежана Васиљук

III

Сергеј Гелебан

Снежана Васиљук

III

 

7. разред

Име и презиме ученика

наставник

Ранг

Драгоје Бељкаш

Снежана Васиљук

III

     
     

 

8. разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Ивана Бајић

Снежана Васиљук

I

Анастазија Козар

Снежана Васиљук

I

Анђела Савковић

Снежана Васиљук

I

Андријана Скиба

Снежана Васиљук

II

Марко Терзић

Снежана Васиљук

II

 

На ликовном конкурсу '' Цвеће за моју маму'' западнобачког округа, ученица 1-2 разреда Симона Миљанић освојила је прву награду. Желимо нашем прваку и њеној учитељици Снежани Кнежевић још много награда.

Свим ученицима  и њиховим менторима захваљујемо се на ангажовању у представљању наше школе и честитамо на постигнутим резултатима, те  желимо  пуно успеха на даљем такмичењу.

 

 

ÉRTESÍTÉS !

Az elmúlt időszakban  megtartott községi versenyeken tanulóink a következő eredményeket érték el:

Lipáron szervezték meg  a kémia versenyt:

 7.osztály

A tanuló neve

tanár

helyezés

Kovač Aleks

Vojčina Kristina

I

Beljkaš Dragoje

Snežana Vukmirović

II

Žeželj Anja

Snežana Vukmirović

III

 

Szombaton, a Lipáron megtartott községi informatika versenyen, Giric Zorán tanitványa, Salontaji Konstantin, első helyezést ért el programozásból.

 

Az iskolánkban, szintén szombaton, megtartott községi szintü Irodalmi olimpia elnevezésü versenyen 4 résztvevőnk volt, Čude Dijana, Igračcki Červeni Sladjanadiákja, versenyen kivül  jutott tovább. Az  eredmények a következők:

7. osztály

A tanuló neve

tanár

helyezés

Marijana Babić

Tatjana Vještica

II

Anja Žeželj

Tatjana Vještica

III

Natalija Seratlić

Tatjana Vještica

III

 

A Szivácon megtartott biologia versenyen16helyezést sikerült ellérni:

5.razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

Katarina Balint

Jelena Šomođi

I

Nikola Vještica

Mirjana Medurić

II

Oliver Pistuka

Andrea Pozsár

II

Andrea Takač

Mirjana Medurić

III

           

6.razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

Sofija Raonić

Marijana Jakšić

II

Teodora Stanić

Marijana Jakšić

II

Nemanja Pavičić

Marijana Jakšić

II

Maša Kerekeš

Marijana Jakšić

III

 

 

7. razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

KovacsAlex

Andrea Pozsár

II

Milošević Jelena

Dragana Đenić

II

Bulatović Vladana

Mirjana Medurić

II

Balla Marianna

Andrea Pozsár

III

Anastasija Premović

Dragana Đenić

III

 

8. razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

Uroš Živić

Mirjana Medurić

II

Vukašin Rabrenović

Mirjana Medurić

II

Ivana Isakov

Dragana Đenić

III

 

Vasárnap,március 5-én. volt a történészek versenye. Az erdmények a következők: 

5.osztály

A tanuló neve

tanár

helyezés

Nikola Vještica

Jadranka Lazarevski

II

Ratko Ponjević

Snežana Vasiljuk

III

           

6.razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

Teodora Stanić

Jadranka Lazarevski

II

Konstantin Salontaji

Snežana Vasiljuk

III

Sergej Geleban

Snežana Vasiljuk

III

 

7. razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

Dragoje Beljkaš

Snežana Vasiljuk

III

     
     

 

8. razred

A tanuló neve

tanár

helyezés

Ivana Bajić

Snežana Vasiljuk

I

Anastazija Kozar

Snežana Vasiljuk

I

Anđela Savković

Snežana Vasiljuk

I

Andrijana Skiba

Snežana Vasiljuk

II

Marko Terzić

Snežana Vasiljuk

II

 

Simona Miljanićelsősünk, anyugatbácskai képzőművészeti pályázaton elsődiját nyert.Gratulálunk  neki és Snežana Knežević tanitónőnek.

Minden tanulónak és felkészitő tanárának szivből gratulálunk és további sikereket kivánunk. Köszönjük,hogy sikerrel képviselik az iskolánkat!

 
Обавештење 1.3.2017. ПДФ Штампа Ел. пошта
среда, 01 март 2017 14:12

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Протеклог викенда одржао је неколико општинских такмичења и  ученици наше школе постигли следеће резултате:

На општинском такмичењу из математике ученици 3.  разреда су освојили изванредне резултате: Никша Јоксовић из 3-3 је први, Kатарина Милошевићиз истог одељења, Ања Микулић из 3-2,  и Миклош Шерженка из 3-1 су други, док су Виктор Гез из 3-1, Стефан Радовић из 3-2, освојили трећу награду, а Ана Црњански је добила похвалу. Марко Ераковић из 4-4 је трећи док су из виших разреда заблистали Гелебан Сергеј из 6-4, као освојивши другу и Ковач Алекс из  7-1 прву  награду. Честитамо нашим најуспешнијим математичарима, као и њиховим менторима: Војчена Марији, Мартиновић Станки, Перишић Бранк, Делић Сањи, Мармила Славици и Миловић Мануели.

На општинском такмичењу из немачког језика ученица наставнице Таталовић ТањеКутни Наташа освојила је прво место. Честитамо Наташи и њеној менторки на сјајном резултату.

На општинском шаховском турниру обе екипе наставника Гириц Зорана (екипа девојчица и екипа дечака) су освојиле прво место.За то су  најзаслужнији у категорији четвртака: Драгојевић Никола који је освојио прво, Пинтерић Аљоша друго и Вонић Давид треће место.У категорији девојчица петог разреда Шајин Вања је прва, а Мосорка Дуња друга, док су у категорији шестака најбољи Шијачки Александар - први, и Митровић Ненад трећи на ранг листи.

Честитамо нашим најуспешнијим ученицима и желимо им много успеха на наредном нивоу такмичења.

управа школе

ÉRTESÍTÉS!

A múlt hétvégén néhány községi verseny zajlott le. Diákjaink kitünő eredményeket értek el.

A matematika községin a 3. osztályosk a következő helyezést érték el:

Nikša Joksović3.-3 I. hely, Кatarina Milošević3.-3, Anja Mikulić3-2  és Serzsenka Miklós 3-1 II. helezést értek el, Gőz Viktor 3.-1, Stefan Radović   3.-2  pedig III. helyezést, és Ana Crnjanski dicséretben részesült.

Marko Eraković4-4 III. hely, Geleban Sergej 6-4 II. hely, Kovács Alex 7-1      I. hely.

Gratulálunk a nyerteseknek és mentoraiknak: Vojcsena Máriának, Martinović Stankanak, Perisić Brankanak, Marmila Slavicanak, Milović Manuellának.

A német községin Kutni Natasa, Tatalovic Tanja diákja első helyezett lett.Gratulálunk nekik.

A községi sakk tornán a Giric Zoran vezette fiú és lány csapat is első helyezett lett. A negyedikesek:  Dragojević Nikola első, Pinterić Aljosa második, Vonić David harmadik lett.

Az otodikes  lányok:Sajin Vanja első, Mosorka Dunja második  és a hatodikosok:Sijacki Aleksandar első, Mitrovic Nenad harmadik.

Gratulálunk diákjainknak és  hasonló sikereket kívánunka további versenyeken.

Аz iskola vezetősége

 
Обавештење 27.2.2017. ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 27 фебруар 2017 19:48

ОБАВЕШТЕЊЕ!

У понедељак, 27.02.2017.извршиће се редовна промена смена.Ученици другог и трећег  разреда иду пре подне  у 7,30, а ученици  првог и четвртог разреда после подне у 13,30.

Скрећемо пажњу свим ученицима, да јешколска ужина веома укусна и квалитетна, те вас позивамо да се пријавите за њу у што већем броју.

Цена ужине износи 920,00 динара. Молимо одељенске старешине и наставнике да поред индекса одељења, упишу број ужина за месец фебруар.

ÉRTESÍTÉS !

Hétfőn, február 27-énváltáscserére kerül sor. A másodikos és a harmadikos diákoknak  délelőtt  7.30-kor  az elsősöknek és a negyedikeseknek,  pedig délután 13.30-kor  kezdődik a tanítás.

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy az iskolai uzsonna nagyon minőséges, és arra biztatunk benneteket, hogy minél többen fogyasszátok.

Az uzsonna ára 920,00 din.Kérjük a tanárokat, hogy az osztály jelölése mellé írják be az  uzsonnázók számát.

директорица-igazgató

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 6 од 52