Прва самостална изложба нашег бившег ученика Славомира Ковачког