Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Обавештење 22.3.2016.

0

И прошли викенд је прошао у знаку такмичења.У суботу је одржано окружно такмичење из математике на коме је учествовало 6 ученика наше школе и њих петоро се вратило са наградама:

 

 4. разред

Име и презиме ученика

наставник

ранг

Катарина Балинт

Снежана Кнежевић

II

Ратко Поњевић

Снежана Кнежевић

III

Вукашин Жугић

Мирјана Стејић

III

5.разред
Сергеј Гелебан

Славица Мармила

III

6.разред
Ковач Алекс

Миловић Мануела

I

 

На општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања  ученици су се такмичили у осам дисциплина и остварили су следеће пласмане по дисциплинама:

 

Практичан рад по задатку

Име и презиме ученика

наставник

пласман

Сератлић Наталија

Перућица Снежана

I

Гелебан Сергеј

Бачић Лидија

II

 

Ваздухопловно моделарство

Име и презиме ученика

наставник

пласман

Гелебан Андреј

Рац Славко

I

 

Бродо-моделарство

Име и презиме ученика

наставник

пласман

Симуновић Илија

Рац Славко

II

 

У техничкој дисциплини :Дизалице

Име и презиме ученика

наставник

пласман

Циврић Александра

Бачић Лидија

II

Крунић Ребека

Бачић Лидија

III

 

У техничкој дисциплини :Рационално коришћење ел. енергије у домаћинству

Име и презиме ученика

наставник

пласман

Маленица Сташа

Бачић Лидија

I

Харди Силвија

Бачић Лидија

II

Буквић Вања

Бачић Лидија

III

Свим ученицима  и њиховим менторима захваљујемо се на ангажовању у представљању наше школе и честитамо на постигнутим резултатима, те  желимо  пуно успеха на даљем такмичењу.

ÉRTESÍTÉS !

Az elmúlt  hétvégén  is versenyek zajlottak.Körzteti matematikából:

4. разред

Katarina Balint

Snežana Knežević

II

Ratko Ponjević

Snežana Knežević

III

Vukađin Žugić

Mirjana Stejić

III

 

5.razred

Sergej Geleban

Slavica Marmila

III

 

6.razred

Kovač Aleks

Milović Manuela

I

 

Községi verseny technikából és informatikából:

 

Helyszini feladatmegoldás

A tanuló neve

tanár

helyezés

Seratlić Natalija

Perućica Snežana

I

Geleban Sergej

Bačić Lidija

II

 

Repulő-modellezés

A tanuló neve

tanár

helyezés

Geleban Andrej

Rac Slavko

I

 

Hajó-modellezés

A tanuló neve

tanár

helyezés

Simunović Ilija

Rac Slavko

II

 

Technikai kategória:Emelők

A tanuló neve

tanár

helyezés

Civrić Aleksandra

Bačić Lidija

II

Krunić Rebeka

Bačić Lidija

III

 

Technikai kategória:Az energia ésszerű használata a háztartásban

A tanuló neve

tanár

helyezés

Malenica Staša

Bačić Lidija

I

Hardi Silvija

Bačić Lidija

II

Bukvić Vanja

Bačić Lidija

III

 

Minden tanulónak és felkészitő tanárának szivből gratulálunk és további sikereket kivánunk. Köszönjük,hogy sikerrel képviselik az iskolánkat!

Share.

Comments are closed.