Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за VII разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 144 4
Српски као нематерњи
108 3
Нрмачки мјезик
72 2
Математика
144 4
Историја
72 2
Географија
72 2
Физика
72 2
Хемија
72 2
Биологија
72 2
Техничко и информатичко образовање
72 2
Ликовна култура
36 1
Музичка култура
36 1
Физичко васпитање
72 2

УКУПНО

936-1044* 26-29

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ   ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Верска настава/грађанско васпитање
36 1
Немачки језик
72 2
Физичко васпитање – изабрани спорт
36 1

УКУПНО

144 4

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Језик са елементима националне културе
– мађарски, украјински
72 2
Информатика и рачунарство
36 1
Хор
36 1
Шах
36 1
Сликање и вајање
36 1
Укупно
36-72 1-2
 
Годишњи фонд часова Недељни фонд часова

УКУПНО А + Б

1080-1188* 30-33

УКУПНО А + Б + В

1116-1224 31-34

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну, допунску наставу и додатни рад. За ученике  VII/1 разреда то је 34 час редовне наставе (1224 годишње), а за ученике VII/2, VII/3 и VII/4  разреда 31 часова недељно (1116 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава као и додатни рад.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима седмог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36 -72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности и дводневна екскурзија.

Share.

Comments are closed.