Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за VI разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 144 4
Српски као нематерњи
108 3
Немачки језик
72 2
Математика
144 4
Историја
72 2
Географија
72 2
Биологија 72 2
Физика
72 2
Техничко и информатичко об.
72 2
Ликовна култура
36 1
Музичка култура
36 1
Физичко васпитање
72 2

УКУПНО

864-972* 24-27

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Верска настава/грађанско васпитање
36 1
Немачки језик
72 2
Физичко васпитање – изабрани спорт
36 1

УКУПНО

144 4

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ        

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Језик са ел. националне културе
– мађарски, украјински
72 2
Хор и оркестар
36 1
Информатика и рачунарство
36 1
Сликање и вајање
36 1
Шах
36 1

УКУПНО

  36-72   1-2
 
Годишњи фонд часова Недељни фонд часова

УКУПНО А + Б

  1008-1116*   28-31

УКУПНО А + Б + В

  1044-1152   29-32

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну, допунску наставу и додатни рад. За ученике  VI/1 разреда то је 32 час редовне наставе (1152 годишње), а за ученике VI/2, VI/3, VI/4 и VI/5 разреда 29 часова недељно (1044 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава као и додатни рад.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима шестог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности и једнодневна екскурзија.

Share.

Comments are closed.