Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Одељења

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

 

Место

Број одељења по разредима

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Централна школа

4 4 3 4 4 4 4 5

СВЕГА:

4 4 3 4 4 4 4 5

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ

Број ученика у редовним одељењима на почетку школске године

 

Наставни језик

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

СВЕГА

Број ученика

Српски

69 43 48 55 61 72 63 91 502

Број одељења

3 3 2 3 3 3 3 4 24

Просек по одељењима

23 15 24 19 21 24 21 23 21

 

 

Наставни језик

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

СВЕГА

Број ученика

Мађарски

12 14 9 8 10 6 14 10 83

Број одељења

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Просек по одељењима

12 14 9 8 10 6 14 10 11

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

СВЕГА

Укупно ученика

81 57 57 63 71 78 77 101 585

Укупно одељења

4 4 3 4 4 4 4 5 32