Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Одељења

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
 

 

Број одељења по разредима
 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

СВЕГА

 

      школа 4 4 4 3 4 4 4 4 31

 С В Е Г А :

4 4 4 3 4 4 4 4

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ

Број ученика у редовним одељењима на почетку школске године

Српски

Наставни

Језик

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

СВЕГА

 

 

Број ученика

 

47

 

61

 

54

 

42

 

70

 

45

 

52

 

58

 

429

 

Број одељења

 

 

3

 

3

 

3

 

2

 

3

 

3

 

3

 

3

 

23

 

Просек одељења

 

15,67

 

20,33

 

18

 

21

 

23,33

 

15

 

17,33

 

19,67

 

18,65

 

 

Мађарски н.ј.

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

СВЕГА

 

 

Број ученика

 

9

 

7

 

8

 

12

 

10

 

12

 

8

 

6

 

72

 

Број одељења

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

8

Просек одељења 9 7 8 12 10 12 8 6 9

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА
 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

СВЕГА

 

 

Укупно ученика

 

56

 

68

 

62

 

54

 

80

 

57

 

60

 

65

 

501

 

Укупно

Одељења

 

4

 

4

 

4

 

3

 

4

 

4

 

4

 

4

 

31