Распоред звоњења

Образовно-васпитни рад у школи одвија  се у две смене. Ове школске године прву смену чине ученици виших разреда,који стално иду преподне, и ученици 2. и 3. разреда. Настава за њих  почиње у 7,30 а завршава се у 12,45 часова. Друга смена почиње у 13,30 и завршава се у 18,45 часова а чине је ученици  1. и 4. разреда. Смене се месечно мењају за ученике нижих разреда. Часови трају 45 минута. У септембру, 2016. наставу у преподневној смени похађају ученици старијих разреда и 2. и 3. разред, а ученици нижих  разреда 1. и 4. разред у поподневној смени.

Час
Почетак
Крај
Час
Почетак
Крај

7:20

Звоно за улазак

13:20

Звоно за улазак

1.

7:30

8:15

1.

13:30

14:15

2.

8:30

9:15

2.

14:20

15:05

3.

9:30

10:15

3.

15:20

16:05

4.

10:20

11:05

4.

16:20

17:05

5.

11:10

11:55

5.

17:10

17:55

6.

12:00

12:45

6.

18:00

18:45

Сви одмори трају по 5 минута, осим одмора после првог и  другог часа пре подне и другог и трећег часа после подне, који трају по 15 минута.Тада је организована ужина ученика.
Сви облици образовно – васпитног рада су исказани у табеларним прегледима  бр. 2. Годишњег плана рада, који ће се реализовати на основу утврђеног календара рада и распореда часова.

Педагошко- психолошка служба ради  сваког дана од 7,00-19.00 осим   петка када ради само у једној смени од 7,00-14,00 часова.