Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Распоред звоњења

Распоред звоњења за период од 01.09. 2021 године.

  • Образовно-васпитни рад у школи одвија  се у две смене.
  • Настава за прву смену почиње у 7:30, а завршава у 13:25
  • Настава за другу смену почиње у 13:30 , а завршава у  19:25
  • Часови трају 45 минута
  • Одмори између часова трају 5 минута, а између 2. и 3. часа 10 минута за ужину
  • Између смена врши се дезинфекција свих просторија

Час Почетак Крај Час Почетак Крај
7:25 Звоно за улазак 10:40
1. 7:30 8:15 1. 13:30                     14:15
2. 8:20 9:05 2. 14:20 15:05
3. 9:15 10:00 3. 15:15 16:00
4. 10:10 10:55 4. 16:10 16:55
5. 11:00 11:45 5. 17:00 17:45
6. 11:50 12:35 6. 17:50 18:35
7. 12:40 13:25 7. 18:40 19:25