Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Контакт

Телефони:

025/723-944
025/723-375

Бирате жељени локал:

 • Административни радник 101
 • Педагог 102
 • Директор `103
 • Боравак 104
 • Рачуноводство 105
 • Зборница-библиотека 106
 • Зубар 107
 • Спремачице 108
 • Портирница 109
 • Хала-први кабинет 110
 • Хала-други кабинет 111
 • Помоћник директора 113
 • ФООО 115
 • Секретар 116

Mail: ospetefibrigada@gmail.com

Помоћник  директора

petefipomocnik@gmail.com

Педагошко – психолошка служба

petefi.pepsi@gmail.com

Админстративни референт

petefi.skola@gmail.com

Секретар

sekretar.petefi@gmail.com

Рачуноводство

ospetefi.racunovodstvo@gmail.com

Уредник сајта школе

info.petefi@gmail.com

Функционално образовање одраслих

ospetefi.drugasansa@gmail.com

Библиотека

biblioteka.petefi@gmail.com

ОШ“ Петефи бригада“ Кула

ospetefibrigada@gmail.com

Контактирајте нас путем формулара: