Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за III разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 180 5
Српски као нематерњи
108 3
Енглески језик
72 2
Математика
180 5
Природа и друштво
72 2
Ликовна култура
72 2
Музичка култура
36 1
Физичко васпитање
108 3

УКУПНО

720-828 20-23

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Верска настава/грађанско васпитање
36 1
Чувари природе
36 1
Шах
36 1
Језик са ел. националне културе
– мађарски, русински, украјински
72 2

УКУПНО

72-108 2-3

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну и изборну наставу. За ученике  III/1 разреда то је 25 часова редовне наставе (900 годишње), а за ученике III/2 и III/3 разреда 22 часова недељно (792 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима трећег разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности, једнодневна екскурзија, као и настава у природи.

Share.

Comments are closed.