Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Управа школе

Директор: Пожар Чаба

Помоћници директора: Кнежевић Снежана
Бублић Драган

 

Секретар: Тодоровић Светлана

Шеф рачуноводства: Станковић Габријела

Административни референт: Епер Ибоја

Стручна служба:  Митрић Јована – педагог
Гроздановић Свирац Гордана – педагог

Сремко Ј. Мелинда  – психолог

Библиотека: Дорогхази Јулиана