Управа школе

Директор: Пожар Чаба

Помоћник директора: Кнежевић Снежана

 

Секретар: Тодоровић Светлана

Шеф рачуноводства: Станковић Габријела

Административни радник: Епер Ибоја