Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Календар рада

ТАБЕЛАРНИ    ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

            ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ    80                  ДРУГО   ПОЛУГОДИШТЕ     100  
М РН П У С Ч П С Н   М РН П У С Ч П С Н  

 

 

 

 

14

СЕПТЕМБАР

 

            1 2  

 

 

 

20

ЈАНУАР     1 2 3 4 5 6
1. 3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
2. 10 11 12 13 14 15 16 17. 14 15 16 17 18 19 20
3. 17 18 19 20 21 22 23 18. 21 22 23 24 25 26 27*
4. 24 25 26 27 28 29* 30 19. 28 29 30 31      
                    ФЕБРУАР           1 2 3  

 

 

 

19

Октобар 5. 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

23

20. 4 5 6 7 8 9 10
6. 8 9 10 11 12 13 14 21. 11 12 13 14 15 16 17
7. 15 16 17 18 19 20 21 22. 18 19 20 21 22 23 24
8. 22 23 24 25 26 27 28 23. 25 26 27 28      
9. 29 30 31         MAРТ           1 2 3  

 

 

 

21

Новембар         1 2 3 4  

 

 

 

22

24. 4 5 6 7 8 9 10
10. 5 6 7 8* 9 10 11* 25. 11 12 13 14 15 16 17
11. 12* 13 14 15 16 17 18 26. 18 19 20 21 22 23 24
12. 19 20 21 22 23 24 25 27. 25 26 27 28 29 30 31
13. 26 27 28 29 30                        
Децембар

 

            1 2  

 

 

 

 

15

ААПРИЛ 28. 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

 

14

14. 3 4 5 6 7 8 9 29. 8 9 10 11 12 13 14
15. 10 11 12 13 14 15 16 30. 15 16 17 18 19 20 21
16. 17 18 19* 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
  24 25 26 27 28 29 30   29 30          
  31                            
МАЈ       1 2 3 4 5  

 

 

 

22

31. 6 7 8 9 10 11 12
32. 13 14 15 16 17 18 19
33. 20 21 22 23 24 25 26
34. 27 28 29 30 31    
ЈУН             1* 2  

 

 

 

10

35. 3 4 5 6 7 8 9
36. 10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

 

 

3.9.2018. Почетак школске године
26.10.2018. Први квартал ( 40 дана)
21.12.2018. Завршетак првог полугодишта ( 80 дана)
24.12.- 14.1. Зимски распуст
15.1.2019. Почетак другог полугодишта
22.3.2019. Трећи квартал  (49 дана)
19.4.2019. Почетак пролећног распуста ( први дан)
2.5.2019. Завршетак пролећног распуста ( последњи дан)
31.5.2018. Завршетак школске године за 8. разреде ( 90 дана)
14.6.2019. Завршетак школске године за ученике од 1. 7. разреде ( 100 дана)
17.6-31.8.2019. Летњи распуст за ученике од 1. до 8. разреда
         РАДНЕ ,НАСТАВНЕ СУБОТЕ
17.11.2018. Распоред  од понедељка
19.01.2019.  Распоред од петка
4. 05.2019.  Распоред од понедељка
       РАДНЕ, НЕНАСТАВНЕ  СУБОТЕ
29.9.2018. Спортска субота
1.06.2019. Радна  субота, акција или спорт
    НЕДЕЉЕ КОЈЕ ОБЕЛЕЖАВАМО
4.НЕДЕЉА Недеља школског спорта  у  1.полугодишту
14.НЕДЕЉА Предметни наставници у 4. разреду
27. НЕДЕЉА Недеља школског спорта  у  2. полугодишту
29. НЕДЕЉА Предметни наставници у 4. разреду
      ОСТАЛИ  ДАНИ У ШКОЛИ КОЈЕ ОБЕЛЕЖАВАМО
8.11.2018. Дан просветних радника,  наставни и радни дан
19.12.2018. Дан школе
  Прослава Дана школе
 

15.9.2018.

 

Обележавање пробоја Солунског фронта

21.10.2018. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
11.11.2018. Дан примирја у првом светском рату, нерадни 12.11.2019.- понедељак
27.1.2019. Свети Сава-Дан духовности, ненаставни
15.2. и16.2.2019. Сретење и Дан државности,нерадни и ненаставни
22.4. 2019. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида у 2. Светском рату, радни, наставни
1.и 2. мај Празник рада, нерадни, ненаставни
9.5. 2019. Дан победе, радни, наставни
12.4. и 13.4. Пробни завршни испит
17.6., 18.6., 19.6. Завршни испит
1.6.2019. Мат урско вече
28.6.2019.  Видовдан , подела књижица
     ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА
10.9.2018. Понедељак,
2.10.2018. уторак
2.11.2018. среда
6.12.2018. четвртак
18.1.2019. петак
4.2.2019. понедељак
5.3.2019. уторак
3.4.2019. Среда
9.5.2019. Четвртак
7.6.2019. петак

 

У  ШКОЛИ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ И СЛЕДЕЋИ ДАНИ :

АКТИВНОСТИ
Ø  Пријем у Дечији савез
Ø  Међународни сајам образовања “ Путоказ“ Нови Сад
Ø  Једнодневна екскурзија за 3-1 и 4-1 Петроварадин
Ø  Полудневни излет- Српско народно позориште
Ø  Посета верских објеката-цркве, манастири, храмови
Ø  Одлазаку музеје и галерије, спомен збирке
Ø  Обилазак етно-кућа, историјских налазишта
Ø  Одлазак у национални парк и природне резервате
Ø  Акција озелењавања и уређења школе и околине
Ø  Активности у локалној заједници
Ø  Спортски сусрети школа
Ø  Организован одлазак на едукакативне и креативне радионице
Ø  Организовање мини истраживачких пројеката
Ø  Међуодељенска дружења
Ø  Организовано пливање

 

НАЈВАЖНИЈИ ДАТУМИ У ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДАТУМ
Почетак школске године 3.9.2018.
Педагошки колегијум 10.9.2018.
100 година од ослобођења у 1. Светском рату 14. и 15. 9. 2018.
Пријем првака у Дечији савез 5.10.2018.
Завршетак 1. класификасционог периода 26.10.2018.
Одељенско већа за ученике од 1.- 4. разреда  26.10.2018.
Одељенско већа за ученике од 5.-8. разреда 26.10.2019
Педагошки колегијум 29.-31.10.2018.
Наставничко веће 5.-10. 11.2018.
Прослава Дана школе По одлуци
Завршетак 1. Полугодишта 21.12.2018.
Одељенско већа за ученике од 1.- 4. разреда 21.12.2018.
Одељенско већа за ученике од 5.-8. разреда 21.12.2018.
Подела књижица,родитељски састанци 28.12.2018.
Педагошки колегијум 17.1.2019.
Наставничко веће 24.1.2018.
Прослава Дана Светог Саве 27.1.2019.
Почетак 2. Полугодишта 15.1.2019.
Завршетак 3. Квартала 22.3.2019.
Одељенско већа за ученике од 1.- 4. разреда 22.3.2019.
 Одељенско већа за ученике од 5.-8. разреда 22.3.2019.
Педагошки колегијум 28.3.2019.
Наставничко веће 4.4.2019.
Завршетак школске године за ученике 8. Разреда 31.5.2019.
Одељенско веће за ученике 8. разреда 31.5.2019.
Наставничко веће за 8. Разреде 31.5.2019.
Завршетак школске године за ученике од 1.-7. разреда 14.6.2019.
Одељенска већа за ученике од 1.-4. разреда 17.6.2018.
Одељенска већа за ученике 5,6 и 7. разреда 18.6.2018.
Наставничко веће јун
Подела књижица ученицима 1.-7.разреда 28.6.2018

 

ПРОМЕНА СМЕНА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ОКТОБАР 1.10.2018.
НОВЕМБАР 5.11.2018.
ДЕЦЕМБАР 3.12.2018.
ЈАНУАР 15.1.2019.
ФЕБРУАР  4.2. 2019.
МАРТ 4.3.2019.
АПРИЛ 1.4.2019.
МАЈ 6.5.2019.
ЈУН 3.6.2019.