Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Календар рада

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ
2020.   2021.
рн               Септембар    

0102.01.2021. Нова година

07.01.2021. први дан Божића за вернике који славе по јулијанском календару

27.01.2021. Свети Сава – школска слава

рн                   Јануар  
  П У С Ч П С Н   П У С Ч П С Н
1. 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2. 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7* 8 9 10
3. 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24
5. 28* 29 30   19. 25 26 27 28 29 30 31
22 наставна дана 9 наставних дана
рн               Октобар   01.10.2020. Настава се изводи по распореду од понедељка

 

21.10.2020. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату

 

1516.02.2021. Сретење – Дан државности Србије

рн                 Фебруар  
  П У С Ч П С Н   П У С Ч П С Н
1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7
6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14
7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15 16 17 18 19 20 21
8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23.
9. 26 27 28 29 30 31  
22 наставна дана 18 наставних дана
рн               Новембар   03.11.2020. Настава се изводи по распореду од петка

 

11.11.2020. Дан примирја у Првом светском рату

 

26–27.03.2021. Пробни завршни испит

 рн                Март        
  П У С Ч П С Н   П У С Ч П С Н
  1 24. 1 2 3 4 5 6 7
10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14
11. 9 10 11 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21
12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28
13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31  
14. 30      
20 наставних дана 23 наставна дана
рн               Децембар   25.12.2020. Први дан Божића по грегоријанском календару

 

02–05.04.2021. Васкршњи празници по грегоријанском календару 22.04.2021. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве фашизма у Другом светском рату

 

рн                  Април  
  П У С Ч П С Н   П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 29. 1 2* 3* 4*
15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11
16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18
17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 31 33. 26 27 28 29 30*  
17 наставних дана 81 наставни дан 19 наставних дана
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

 

30.04–03.05.2021. Васкршњи празници по јулијанском календару

 

01-03.05.2021. године Празник рада,

рн                  Мај  
Школска година почиње у уторак 01.09.2020. године.

Прво полугодиште завршава се у среду 23.12.2020. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021. године.

Школска година завршава се:

·  У петак 04. 06. 2021. године за ученике осмог разреда.

·  У петак 18.06.2021. године за ученике од првог до седмог разреда

 

  П У С Ч П С Н
1 2̽̽
33 3* 4 5 6 7 8 9
34. 10 11 12 13* 14 15 16
35. 17 18 19 20 21 22 23
36. 24 25 26 27 28 29 30
37. 31  
16 наставних дана
 

21, 22. и 23.06.2021. године завршни испит за ученике осмог разреда

рн                 Јун  
  П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6
38. 7 8 9 10 11 12 13
39. 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
14 наставних дана 99

наставних дана

 

 

1.9.2020. Почетак школске године
26.10.2020. Први квартал ( 39 дана)
23.12.2020. Завршетак првог полугодишта ( 81 дана)
24.12.- 15.1.2021. Зимски распуст
18.1.2021. Почетак другог полугодишта
31.3.2021. Трећи квартал  (50 дана)
2.4.2021.-5.4.2021. Први део  пролећног распуста
6.4.2021. Први радни дан после 1.дела пролећног распуста
30.4..2021-7.5.20121.. Други део пролећног распуста
10.5.2021. Први радни дан после 2..дела пролећног распуста
4.6.2021. Завршетак школске године за 8. разреде ( 90 дана)
18.6.2021. Завршетак школске године за ученике од 1. 7. разреде ( 99 дана)
28..6-31.8.2021 Летњи распуст за ученике од 1. до 8. разреда
       РАДНЕ, НЕНАСТАВНЕ  СУБОТЕ
19.9.2020. Спортска субота ( област изборних предмета)
15.5. 2021 Радна  субота, акција , спорт.( област изборних предмета)
НЕДЕЉЕ КОЈЕ ОБЕЛЕЖАВАМО
4.НЕДЕЉА         ( септембар) Недеља школског спорта  у  1.полугодишту
15.НЕДЕЉА       ( децембар) Предметни наставници у 4. разреду
26. НЕДЕЉА      ( март) Недеља школског спорта  у  2. полугодишту
31.-32. НЕДЕЉА Предметни наставници у 4. разреду
      ОСТАЛИ  ДАНИ У ШКОЛИ КОЈЕ ОБЕЛЕЖАВАМО
15.9.2020. Обележавање пробоја Солунског фронта
21.10.2020. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
8.11.2020-недеља Дан просветних радника,
11.11.2020. Дан примирја у првом светском рату, нерадни ,среда
19.12.2020. Дан школе
18.12.2020-петак. Прослава Дана школе
27.1.2021 Свети Сава-Дан духовности, ненаставни,радни
15.2. и 16.2.2021.. Сретење и Дан државности, ненаставни,нерадни
22.4. 2021..-четвртак Дан сећања на жртве холокауста, геноцида у 2. Светском рату, радни, наставни
ЗАВРШНИ ИСПИТИ
26.3. и 28.3.-петак,  

Пробни завршни испит

27.3. 2021.- субота
21.6.2021.-понедељак  

Завршни испит

22.6.2021.-уторак
23.6.2021.-среда
11.6.2021.-петак Матурско вече
28.6.2021- Видовдан.  подела књижица и сведочанстава

 

У  ШКОЛИ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ И СЛЕДЕЋИ ДАНИ :

АКТИВНОСТИ
Ø  Пријем у Дечији савез
Ø  Међународни сајам образовања “ Путоказ“ Нови Сад
Ø  Једнодневна екскурзија за 3-1 и 4-1 Петроварадин
Ø  Полудневни излет- Српско народно позориште
Ø  Посета верских објеката-цркве, манастири, храмови
Ø  Одлазаку музеје и галерије, спомен збирке
Ø  Обилазак етно-кућа, историјских налазишта
Ø  Одлазак у национални парк и природне резервате
Ø  Акција озелењавања и уређења школе и околине
Ø  Активности у локалној заједници
Ø  Спортски сусрети школа
Ø  Организован одлазак на едукакативне и креативне радионице
Ø  Организовање мини истраживачких пројеката
Ø  Међуодељенска дружења
Ø  Организовано пливање

 

НАЈВАЖНИЈИ ДАТУМИ У ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ДАТУМ ДАН
Почетак школске године 1.9.2020. ПОНЕДЕЉАК
Педагошки колегијум 4.9.2020. ПЕТАК
Пријем првака у Дечији савез 9.10.2020. ПЕТАК
Завршетак 1. класификасционог периода 26.10.2020 СРЕДА
Одељенско већа за ученике од 1.- 4. разреда 27.10.2020. УТОРАК
Одељенско већа за ученике од 5.-8. разреда 28.10.2020. СРЕДА
Педагошки колегијум 3.11.2020. УТОРАК
Наставничко веће 4.-8. 11.2020.
Прослава Дана школе 18.12.2020. ПЕТАК
Завршетак 1. полугодишта 23.12.2020. СРЕДА
Одељенско већа за ученике од 1.- 4. разреда 24.12.2020. ЧЕТВРТАК
Одељенско већа за ученике од 5.-8. разреда 24.12.2020. ЧЕТВРТАК
Подела књижица,родитељски састанци 28.12.2020. ПОНЕДЕЉАК
Педагошки колегијум 19.1.2021. УТОРАК
Наставничко веће 25.1.2021.
Прослава Дана Светог Саве 27.1.2021. СРЕДА
Почетак 2. Полугодишта 18.1.2021. ПОНЕДЕЉАК
Завршетак 3. Квартала 31.3.2021. СРЕДА
Одељенско већа за ученике од 1.- 4. разреда 1.4.2021. ЧЕТВРТАК
 Одељенско већа за ученике од 5.-8. разреда 1.4.2021. ЧЕТВРТАК
Први део пролећног распуста 2.4.-5.4.2021. Петак-понедељак
Педагошки колегијум 7.4.2021. СРЕДА
Наставничко веће 9.4. 2021. ПЕТАК
Други део пролећног распуста 30.4.-7.5.2021. Петак-понедељак
Завршетак школске године за ученике 8. разреда 4.6.2021. ПЕТАК
Одељенско веће за ученике 8. разреда 7.6.2021. ПОНЕДЕЉАК
Наставничко веће за 8. разреде 9.6.2021. СРЕДА
Прослава матуре 11.6.2021. ПЕТАК
Завршетак школске године за ученике од 1.-7. разреда 18.6.2021. ПЕТАК
Одељенска већа за ученике од 1.-4. разреда 18.6.2021. ПЕТАК
Одељенска већа за ученике 5,6 и 7. разреда 19.6.20201 ПЕТАК
Наставничко веће Јун-  3.јул 2021.
Подела књижица ученицима 1.-7.разреда 28.6.2021. ПОНЕДЕЉАК

 

ПРОМЕНА СМЕНА У ШКОЛСКОЈ 2020-21 ГОДИНИ

ОКТОБАР 5.10.2020.
НОВЕМБАР 2.11.2020.
ДЕЦЕМБАР 30.11..2020.
ЈАНУАР 18.1.2021.
ФЕБРУАР  1.2. 2021..
МАРТ 1.3.2021.
АПРИЛ 6.4.2021.
МАЈ 10.5.2021.
ЈУН 31.5.2021..