Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

План и програм за V разред

0

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 180 5
Српски као нематерњи
108 3
Енглески језик
72 2
Математика
144 4
Историја
36 1
Географија
36 1
Биологија
72 2
Техничко и информатичко об.
72 2
Ликовна култура
72 2
Музичка култура
72 2
Физичко васпитање
72 2
УКУПНО
828-936 23-26

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Верска настава/грађанско васпитање
36 1
Немачки језик
72 2
Физичко васпитање– изабрани спорт
36 1

УКУПНО

  144   4

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
језик са ел. националне културе
– мађарски
72 2
Информатика и рачунарство
36 1
Шах
36 1
Сликање и вајање
36 1

УКУПНО

36-72 1-2
 
Годишњи фонд часова Недељни фонд часова

УКУПНО А + Б

  972-1080   27-30

УКУПНО А + Б + В

  1008-1116   28-31

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну, допунску наставу и додатни рад. За ученике  V/1 разреда то је 31 час редовне наставе (1116 годишње), а за ученике V/2, V/3 и V/4  разреда 28 часова недељно (1008 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава као и додатни рад.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима петог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности и једнодневна екскурзија.

Share.

Comments are closed.