Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Мисија и визија

МИСИЈА ЗА ПЕРИОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ

1.  Мисија наше школе је у развијању свестране личности, културне и одговорне, спремне за све изазове у 21. веку, спремне да одговори на све задатке савременог живота. Градимо слику школе која је спремна на квалитативне промене ради што бољих образовних ефеката, а то су : употребљива, функционална знања, вештине и умења наших ученика.

 Континуираним радом наставника и ученика, подстичући различитости,  стићи до нових, употребљивих  знања.

2. Мисија  наше школе је да  омогући деци неометан психофизички развој, задовољење потребе за игром и стицање знања, уз поштовање принципа толеранције, разумевања и ненасилне комуникације. Да  подстиче развој мишљења, интересовања, подиже ниво културе и васпитања, уважава толеранцију, служи комплетном развоју личности. У васпитне ефекте чијем остварењу тежимо спадају и промишљања о традиционалним вредностима. Мислимо да је “велика наука бити мудар, а велика је мудрост бити добар”. Само знањем нећемо постати добри. Многи људи много знају, а далеко су од доброте. Наша школа је ово препознала.

3. Оспособљавање за целоживотно учење, које је засновано на расуђивању зависно од узраста ученика. Критичко мишљење неговати, у складу са тим неговати поверење, повезаност, солидарност и све што је добро у човеку, а почиње у младом узрасту човека. Живимо у времену где се учимо како ићи средњим путем, јер је заправо он најшири. Зато на овом месту говоримо о развијању критичког мишљења.

4.За време школовања ученицима понудити могућност да школа буде што више место за креативности. Исто тако место где ће се брже препознавати ко од ученика има таленат за нешто. Али обратити пажњу да се тиме талентовани не издваја од других ученика, пошто је таленат дар, али није бољи квалитет самог тог ученика у односу на другога. Једна од креативних могућности могла би бити шаховска секција на интернету. Ово би довело ученике до тога да се на овај начин сусрећу са другим школама (једног дана). Нарочито док трају специфичне мере и посебно планирање броја деце која могу боравити у школи у тренутној ситуацији.

5.Укључивање ученика старијих узраста у припрему за наставак школовања на такав начин да им буду доступне основне поставке на којима се заснива рад сваке средње школе. Донекле им пренети идеју да ће поједине навике које имају сада, морати полако напуштати, поготово ако знамо да доста чест пропуст јесте тај да се привикнемо на своје “гнездо”, будемо комфорни, а то нам може некада засметати.

ВИЗИЈА ЗА ПЕРИОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ

1.Тежимо да створимо модерну и безбедну средину за све, квалитетном сарадњом свих чинилаца школског живота, развијањем вештина критичког мишљења  наших ученика као  будућих активних и одговорних грађана друштва спремних да помогну свима, увек и свуда.

2. Стварамо место где ће се рађати нове идеје, неговати таленти и унапређивати  знање. Градимо модерну школу применом савремених технологија, која негује тимски рад, подстицајну  атмосферу и добре међуљудске односе.

3. Наша школа ће бити место где ће се радо враћати некадашњи ученици, са поверењем се враћати као средњошколци, после доводити своју децу, јер су препознали квалитетне начине учења и сазревања у школи, у начинима којима су њих наставници водили кроз сами почетак живота. Кад постану свесни, могу рећи да је њихова школа била добра школа, да се радо сећају активног живота проведеног у њој у периоду који није био кратак. Осам што пријатније проведених година  у школи ће их стално враћати лепим успоменама и новим активностима у садашњем времену, када одрасту. Знаће да су били у школи која омогућује што боље међусобне односе од сваког појединог ученика до друштвене заједнице. То је могуће само ако их везује лепо сећање.

4. Школа у којој се квалитетно ради са ученицима, брзо се уочавају нове прилике у  друштву погодне за развој школске заједнице;  тако је школа као живи организам, који расте и усавршава своје ученике.

5. Такође, брзо уочавање могућих лоших трендова, чак и ако буду ишли под именом нечег прогресивног. Нажалост, доста је таквих примера где се прихватају нови обрасци, чак непреведени појмови. Поред спремности за усвајањем добрих примера са стране, водићемо рачуна о томе да задржимо оно што је већ добро и постојеће. Школа избегава повођење да се све мора мењати ради самог мењања. 

ПРИОРИТЕТНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2021. ДО 2026. ГОДИНЕ


1. Спорт и физичке активности

2. Међуљудски односи

3. Стручно усавршавање наставника у области поучавања и учења и јачања професионалних компетенција наставника

4. Повећање степена корелације међу наставним предметима