Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Списак уџбеника за 6. 7. и 8. разред за школску 2018/2019. годину

СПИСАК УЏБЕНИКА ОД 6. ДО 8. РАЗРЕДА КОЈЕ КОРИСТЕ УЧЕНИЦИ ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ШКОЛА ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
РАЗРЕД ШЕСТИ
РЕДНИ БРОЈ ВРСТА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ ШИФРА КОМПЛЕТА
1 „Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе Нови логос СРП6СРП01318
2 „Дар речи”, граматика за шести разред основне школе Нови логос
3 „Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе Нови логос
1 Математика за 6. разред основне школе Герундијум СРП6МАТ01133
2 Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа Герундијум
ЛИКОВНА КУЛТУРА СРП6ЛИК01150
1. „Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе Клет
ГЕОГРАФИЈА СРП6ГЕО01111
1 „Географија 6”, уџбеник за шести разред основне школе Клет
2
БИОЛОГИЈА СРП6БИО00203
1 Биологија 6, уџбеник БИГЗ
2 Биологија 6, радна свеска
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРП6ТЕХ01147
1 „Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе Клет
2 „Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школе Клет
ИСТОРИЈА СРП6ИСТ01320
1. „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1 Музичка култура 6, уџбеник + ЦД Бигз СРП6МУЗ00186
СТР6ЕНГ01637
1. „English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник Нови Логос  
2. „English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД Нови Логос  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК   СТР6НЕМ01204
1 „Wir 2”, немачки језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД Клет  
2 „Wir 2”, немачки језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учења Клет  
   
ФИЗИКА   СРП6ФИЗ00182
1 Физика 6 – Уџбеник за 6. разред основне школе Круг  
2 Физика 6 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе    

 

ШКОЛА ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
РАЗРЕД СЕДМИ

 

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ ШИФРА КОМПЛЕТА
1 „ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе Нови логос СРП7СРП01325
2 „Дар речи“, граматика за седми разред основне школе Нови логос
3 „Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе Нови логос
1 Математика 7 – Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе Круг СРП7МАТ00177
ЛИКОВНА КУЛТУРА СРП7ЛИК01184
1. „ „Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе Клет
ГЕОГРАФИЈА СРП7ГЕО00292
1 ГЕО 7, уџбеник Бигз
БИОЛОГИЈА СРП7БИО00205
1 Биологија 7, уџбеник БИГЗ
2 Биологија 7, радна свеска
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРП7ТЕХ01191
1 „Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе Клет
2 „Техничко и информатичко образовање 7”, радна свеска за седми разред основне школе Клет
ИСТОРИЈА СРП7ИСТ00216
1. Историја 7, уџбеник Бигз
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1 Музичка култура 7, уџбеник + ЦД Бигз СРП7МУЗ01086
СТР7ЕНГ01638
1. „English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник Нови Логос  
2. English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД Нови Логос  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК   СТР7НЕМ01205
1 „Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД Клет  
2 „Wir 3”, немачки језик за седми разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења Клет  
   
ФИЗИКА   СРП7ФИЗ00183
1 Физика 7 – Уџбеник за 7. разред основне школе Круг  
2 Физика 7 – задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе    
ХЕМИЈА    
1 Хемија за 7. разред основне школе Герундијум СРП7ХЕМ01134
2 Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе    

 

 

ШКОЛА ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
РАЗРЕД ОСМИ

 

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ ШИФРА КОМПЛЕТА
1 „Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе Нови логос СРП8СРП01334
2 „Дар речи”, граматика за осми разред основне школе Нови логос
3 „Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе Нови логос
1. Математика 8 – Збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе Круг СРП8МАТ00180
ЛИКОВНА КУЛТУРА СРП8ЛИК01194
1. „Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе Клет
ГЕОГРАФИЈА СРП8ГЕО00212
1 Географија Србије, уџбеник Бигз
БИОЛОГИЈА СРП8БИО01120
1 Биологија 8, за 8. разред основне школе Герундијум
2 Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе Герундијум
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ СРП8ТЕХ01202
1 „Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе Клет
2 „Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе Клет
ИСТОРИЈА СРП8ИСТ01336
1. „Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1 Музичка култура 8, уџбеник + ЦД Бигз СРП8МУЗ00185
СТР8ЕНГ01639
1. „English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник Нови Логос  
2. „English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД Нови Логос  
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК   СТР8НЕМ01206
1 „Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД Клет  
2 „Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења Клет  
   
ФИЗИКА   СРП8ФИЗ00184
1 Физика 8 – Уџбеник за 8. разред основне школе Круг  
2 Физика 8 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе    
ХЕМИЈА    
1 Хемија за 8. разред основне школе Герундијум СРП8ХЕМ01136
2 Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе