Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Писмене провере

Распоред контролних и писмених задатака од 2. до 4. разреда за 1. полугодиште 2017/18. године

РАЗРЕД

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

2-1

МТ

МТ

MJ

МТ

МТ

MJ

МТ

СОН

MJ

МЈ

СОН

MJ

2-2

МТ

МТ

МТ

СЈ

МТ

СЈ

МТ

СОН

СЈ

СЈ

СОН

СЈ

2-3

МТ

МТ

МТ

СЈ

МТ

СЈ

МТ

СОН

СЈ

СЈ

СОН

СЈ

2-4

МТ

МТ

МТ

СЈ

МТ

СЈ

МТ

СОН

СЈ

СЈ

СОН

СЈ

3-1

МЈ

МЈ

ПД

МТ

МЈ

ПД

МТ

ПД

МТ

МЈ

МЈ

МЈ

ПД

3-2

МТ

ПД

МТ

МТ

МТ

СЈ

СЈ

СЈ

ПД

3-3

МТ

ПД

МТ

МТ

ПД

МТ

СЈ

СЈ

СЈ

ПД

3-4

МТ

ПД

МТ

МТ

ПД

МТ

СЈ

СЈ

СЈ

4-1

ПД

СЈ

СЈ

ПД

МТ

МТ

МТ

МТ

МТ

ПД

МТ

МТ

МТ

ПД

MJ

MJ

MJ

ПД,MJ

4-2

МТ

МТ

СЈ

МТ

МТ

МТ

ПД

МТ

МТ

МТ

СЈ

СЈ,ПД

ПД

СЈ

ПД

4-3

МТ

МТ

СЈ

МТ

МТ

МТ

ПД

МТ

МТ

МТ

СЈ

СЈ,ПД

ПД

СЈ

ПД

 

Распоред писмених задатака у првом полугодишту школске 2017/18. године

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Недеља

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5-1

МАТ

МЈ  P

ЕЈ К

MAT

СЈ П

МАТ

МАЂ К

НЈ К

МЈ К

МАТ

СЈ П

СЈ К

СЈ К

ЕЈ П

МАТ

СЈ К

5-2

МАТ

СЈ П

ЕЈ К

МАТ

МАТ

ЕЈ П

МАТ

МАТ

СЈ П

5-3

МАТ

СЈ П

ЕЈ К

МАТ

МАТ

ЕЈ П

МАТ

МАТ

СЈ П

5-4

ЕЈ К

НЈ К

ЕЈ П

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Недеља

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6-1

МАТ К

МЈ П

МАТ П

СЈ П

МАТ К

НЈ П

МЈ П

МЈ П

МАТ П

СЈ П

МАТ К

СЈ К

ФИЗ

СЈ К

ЕЈ П

МАТ П

СЈ К

6-2

МАТ К

СЈ П

ЕЈ К

НЈ К

МАТ К

ФИЗ

НЈ П

МАТ К

ЕЈ П

МАТ К

МАТ П

ФИЗ

МАТ П

СЈ П

6-3

МАТ К

СЈ К

ЕЈ К

МАТ К

ФИЗ

СЈ К

НЈ П

ЕЈ П

МАТ К

МАТ П

ФИЗ

МАТ П

СЈ К

МАТ К

СЈ К

6-4

МАТ К

ЕЈ К

МАТ К

ФИЗ

НЈ П

ЕЈ П

МАТ К

МАТ П

ФИЗ

МАТ К

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Недеља

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

7-1

СЈ К

СЈ П

МЈ П

МАТ СЈ К

ФИЗ

СЈ К

МЈ П

МАТ

СЈ К

МЈ К

МАТ

МАТ

НЈ К

МАТ П

ХЕМ

НЈ П

ЕЈ П

МАТ

ФИЗ

7-2

МАТ К

ФИЗ

ЕЈ К

НЈ К

МАТ К

НЈ П

ФИЗ

МАТ К

ЕЈ П

МАТ П

СЈ П

МАТ П

МАТ К

7-3

МАТ К

ФИЗ

ЕЈ К

НЈ К

МАТ К

НЈ П

ФИЗ

МАТ К

ЕЈ П

МАТ П

МАТ П

ХЕМ

МАТ К

ХЕМ

7-4

СЈ К

СЈ П

ФИЗ

ЕЈ К

МАТ П

ХЕМ

НЈ К

НЈ П

ФИЗ

МАТ К

СЈ П

ЕЈ П

ХЕМ

МАТ К

СЈ К

МАТ К

СЈ К

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Недеља

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

8-1

МАТ

ЕЈ К

МЈ П

МАТ

ФИЗ

МАТ

МЈ К

МЈ П

СЈ П

ФИЗ

СЈ К

НЈ К

ХЕМ

СЈ К

ХЕМ

СЈ К

НЈ П

СЈ К

ЕЈ П

МАТ

СЈ К

8-2

ФИЗ

НЈ К

ХЕМ СЈ К

СЈ П

ФИЗ

ХЕМ

НЈ П

ЕЈ П

СЈ П

ЕЈ К

МАТ К

МАТ П

СЈ К

МАТ К

8-3

ФИЗ

НЈ К

ХЕМ СЈ К

СЈ П

ФИЗ

ХЕМ

НЈ П

ЕЈ П

МАТ К

МАТ К

ЕЈ К

МАТ К

МАТ П

СЈ К

МАТ К

МАТ П

СЈ П

8-4

МАТ К

ФИЗ

ЕЈ К

ХЕМ СЈ К

СЈ П

ФИЗ

ХЕМ

МАТ К

ЕЈ П

МАТ К

МАТ К

МАТ П

СЈ К

МАТ П

СЈ П