Насловна Школа Школа данас Педагошко-психолошка служба
Педагошко-психолошка служба ПДФ Штампа Ел. пошта

Педагози: Митрић Јована и Гроздановић Гордана

Андрагог: Радојевић Снежана

Психолог: Сремко Јухас Мелинда

 

Задаци педагога:
 • учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање образовно- васпитног рада,
 • праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
 • пружање подршке наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада,
 • пружање подршке родитељима на јачању васпитних компетенција,
 • учествовање у праћењу и вредновању образовно- васпитног рада

 

Задаци психолога:
 • стварање оптиналних услова за развој ученика,
 • учествовање у праћењу и подстицање развоја ученика,
 • подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
 • учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
 • учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа,
 • развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља,
 • сарадња са институцијама, стручним и струковним организацијама