Насловна Школа Школа данас Мисија и визија
Мисија и визија ПДФ Штампа Ел. пошта

МИСИЈА

 
Мисија наше школе је да развијамо самосталност, самопоштовање и личну одговорност ученика, наставника и родитеља, да афирмишемо различитост на свим пољима и негујемо сарадњу.
 
 
ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ
 
 • опремање школе савременим наставним средствима
 • пријатан амбијент радног простора како за ученике тако и за наставнике
 • ефикаснија комуникација свих актера
 • едукација о оцењивању
 • побољшање квалитета постојеће и већа понуда изборне и факултативне наставе (страни језици, информатичко описмењавање)
 • бити у корак са развојним могућностима ученика – знање, умење, ставови, вредности
 • тимски рад свих актера (ученици, наставници, родитељи, представници локалне заједнице)
 • активно и одговорно укључивање родитеља у живот и рад школе
 • веће укључивање ученика у активност школе
 • отварање школе према локалној средини
 • подршка медија и локалне заједнице
 
 
ВИЗИЈА
 
Желимо школу коју ученици, наставници и родитељи доживљавају као своју и која омогућава исказивање и задовољавање њихових потреба и интересовања, флексибилну школу која одговара изазовима 21. века.