Насловна Школа Школа данас Образовање одраслих
Функционално основно образовање одраслих ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Предмет/
Модул у ФООО

Циклус

Број часова у ФООО према НПП и % у норми наставника

Образовање наставника који остварује Програм огледа ФООО

 

Име и презиме наставника

Српски језик
и
математика

I

200  (28%)
+
200  (28%)

наставник разредне наставе

 

Стрибер Марија

Језик националне мањине

I

200  (28%)

наставник за предмет језика националне мањине

 

Корбелић Естер

Српски језик као
нематерњи језик

I

100 (14%)

наставник за предмет Српски језик

 

Ковач Золтан

Основне животне вештине – модул
2/3 модула – одговорно живљење
1/3 модула – предузетништво

 

I

55 (7,6%)
37 (5%)+
18 (2,6%)

стручни
сарадник андрагог

 

Радојевић Снежана

 

Енглески језик

I

50 (6,9%)

проф.раз.наст са  Б-2

 

Бублић Драган

Дигитална писменост

 

I

 

50 (6,9%)

наставник за предмет Основи информатике и рачунарства

 

Гириц Зоран

Српски језик

II
+
III

153 (23,6%)
+
100 (15,4%)

наставник за предмет Српски језик

 

Вукелић Смиљана

Језик националне мањине

II
+
III

153 (23,6%)
+
100 (15,4%)

наставник за предмет језика националне мањине

 

Прекајац Марија

Српски језик као нематерњи језик

II
+
II

75 (11,6%)
+
50 (6,9%)

наставник за предмет Српски језик

 

Вјештица Татјана

Математика

II
+
III

153 (23,6%)
+
102 (15,7%)

наставник за предмет Математика

 

Кањо Антал

Енглески језик

II
+
III

51 (7,9%)
+
68 (10.5%)

наставник за предмет Енглески језик

 

Рес Антонија

Дигитална писменост

II
+
III

34 (4,7%)
+
27 (3,75%)

наставник за предмет Основи информатике и рачунарства

 

Гириц Зоран

Физика

II
+
III

34 (4,7%)
+
34 (4,7%)

наставник за предмет Физика

 

Вучић Татјана

Хемија

II
+
III

34 (4,7%)
+
34 (4,7%)

 наставник за предмет Хемија

 

Вукмировић Снежана

Биологија

II
+
III

51 (7,1%)
+
17 (2,4%)

наставник за предмет Биологија

 

Медурић Мирјана

Примењене науке - модул

III

50(6,9%)

наставник за Биологија

 

Медурић Мирјана

Историја

II
+
III

34 (4,7%)
+
34 (4,7%)

наставник за предмет Историја

 

Васиљук Снежана

Географија

II
+
III

34 (4,7%)
+
34 (4,7%)

наставник за предмет Географија

 

Бенчик Елвира

Предузетништво

II
+
III

17 (2,4%)
+
34 (4,7%)

наставник или стручни сарадник основне школе обучен за предузетништво

 

Радојевић Снежана- андрагог

Одговорно живљење у грађанском друштву

II
+
III

60 (8,3%)
+
60 (8,3%)

стручни сарадник или

 

 

Радојевић Снежана- андрагог