Насловна Школа Правила Кодекси понашања Кодекс понашања родитеља
Кодекс понашања родитеља ПДФ Штампа Ел. пошта
 • Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета.
 • Сарађујте са одељенским старешином - он је други родитељ Вашем детету.
 • Поштујте правила школског живота и поштујте институцију школе,
 • Коректно се односите према друговима своје деце
 • Час траје 45 минута и предвиђен је за комуникацију између ученика и наставника, не ометајте их,
 • Поштујте редослед обраћања (уколико вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:
 1. прво се обратите одељенском старешини,
 2. предметном наставнику
 3. затим педагогу или психологу школе
 4. и на крају помоћнику директора и директору
 • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима пружите помоћ школи.
 • Поштујте време и место одређено за пријем родитеља, добићете потпунију информацију
 • Школска година почиње у септембру. То је прави тренутак за почетак сарадње са одељењским старешином и предметним наставником.
 • Информације о успеху и понашању детета добијаћете у континуитету.
 • Мај месец није тренутак за било какве почетке.
 • Mајски родитељи не помажу свом ученику – напротив.
 • Поштујте правила реда, налоге и предлоге дежурних ученика, наставника и управе школе,
 • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике.
 • Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, другим родитељима и радницима школе. Уколико се то нажалост догоди, родитељће бити удаљен из школског простора.
 • Ваше дете има иста права која имају и друга деца.
 • Не могу се угрожавати права других.
 • Поштујте школу и наставника и понашајте се у складу са тим
 • ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР