Насловна Школа План и програм
План и програм за I разред ПДФ Штампа Ел. пошта

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Матерњи језик (српски, мађарски)

180

5

Српски као нематерњи

72

2

Енглески језик

72

2

Математика

180

5

Лепо писање

36

1

Ликовна култура

36

1

Музичка култура

36

1

Физичко васпитање

108

3

УКУПНО

684-756

19-21


ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд
часова

Недељни фонд часова

Верска настава/грађанско васпитање

36

1

Чувари природе

36

1

Шах

36

1

Чувари природе

72

2

Језик са ел. националне културе
- мађарски, русински, украјински

72

2

 УКУПНО

72-108

2-3

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну и допунску наставу. За ученике  I/1 разреда то је 23 часова редовне наставе (828 часа годишње), а за ученике I/2,I/3 и I/4  разреда 21 час недељно (756 часова годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова.

Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима првог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности, једнодневна екскурзија, као и настава у природи.

 
План и програм за II разред ПДФ Штампа Ел. пошта

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Матерњи језик (српски, мађарски)

180

5

Српски као нематерњи

72

2

Енглески језик

72

2

Математика

180

5

Свет око нас

72

2

Ликовна култура

72

2

Музичка култура

36

1

Физичко васпитање

108

3

УКУПНО

720-792

20-22

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ        

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Верска настава/грађанско васпитање

36

1

Чувари природе

36

1

Шах

36

1

Руке у тесту

36

1

Од играчке до рачунара

36

1

Језик са ел. националне културе
- мађарски, русински, украјински

72

2

УКУПНО

72-108

2-3

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну и допунску наставу. За ученике  II/1 разреда то је 24 часова (864 часова годишње) редовне наставе, а за ученике II/2, II/3 и II/4 разреда 22 часова недељно (792 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима првог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности, једнодневна екскурзија, као и настава у природи.

 
План и програм за III разред ПДФ Штампа Ел. пошта

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 180 5
Српски као нематерњи
108 3
Енглески језик
72 2
Математика
180 5
Природа и друштво
72 2
Ликовна култура
72 2
Музичка култура
36 1
Физичко васпитање
108 3

УКУПНО

720-828 20-23

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова

Недељни фонд часова

Верска настава/грађанско васпитање
36 1
Чувари природе
36 1
Шах
36 1
Језик са ел. националне културе
- мађарски, русински, украјински
72 2

УКУПНО

72-108 2-3

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну и изборну наставу. За ученике  III/1 разреда то је 25 часова редовне наставе (900 годишње), а за ученике III/2 и III/3 разреда 22 часова недељно (792 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима трећег разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности, једнодневна екскурзија, као и настава у природи.

 
План и програм за IV разред ПДФ Штампа Ел. пошта

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Матерњи језик (српски, мађарски) 180 5
Српски као нематерњи
108 3
Енглески језик
72 2
Математика
180 5
Природа и друштво
72 2
Ликовна култура
72 2
Музичка култура
36 1
Физичко васпитање
108 3

УКУПНО

720-828 20-23

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ        

Годишњи фонд часова Недељни фонд часова
Верска настава/грађанско васпитање
36 1
Чувари природе
36 1
Шах
36 1
Од играчке до рачунара
36 1
Језик са ел. националне културе
- мађарски, русински, украјински
72 2

УКУПНО

72-108 2-3

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Обавезни и изборни наставни предмети реализоваће се кроз редовну, допунску наставу и додатни рад.. За ученике  IV/1 разреда то је 25 часова редовне наставе (900 годишње), а за ученике IV/2, IV/3, IV/4 и  IV/5  разреда 22 часова недељно (792 годишње). Поред тога у свим одељењима планира се и допунска настава са годишњим фондом од 36 часова, и додатни рад са истим фондом.
Од осталих облика образовно – васпитног рада у свим одељењима четвртог разреда реализоваће се и 36 часова одељењског старешине, по 36-72 часова друштвених, хуманитарних, спортских и културних активности,  једнодневна екскурзија , као и настава у природи.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 3