Насловна Прописи УЧЕЊЕ ПОД ЈЕДНАКИМ УСЛОВИМА ЗА СВЕ
УЧЕЊЕ ПОД ЈЕДНАКИМ УСЛОВИМА ЗА СВЕ ПДФ Штампа Ел. пошта

 

УЧЕЊЕ ПОД ЈЕДНАКИМ УСЛОВИМА ЗА СВЕ

 

       У основној школи „Петефи бригада“ у Кули реализује се пројекат „УКЉУЧИМО СЕ СВИ – УКЉУЧИ СЕ И ТИ“ у циљу унапређивања капацитета школе за укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група.

            Иако је инклузивно образовање добило свој законски оквир тек се крајем 2009.године у нашој школи додатна подршка у образовно-васпитном раду се пружа већ пет година. Од тада сваке школске године имамо ученике којима се пружа додатна подршка на нивоу индивидуализације или индивидуалних образовних планова. Важно нам је да такав приступ ученицима који је почео у предшколској установи има свој континуитет и у разредној и у предметној настави.

            Потребно нам је да унапредимо професионалну компетенцију запослених у школи за рад са ученицима са тешкоћама у учењу, извршимо сензибилизацију школских актера и локалне заједнице за прихватање и подршку деце и што квалитетније укључимо ученике у наставни процес.

            Подршка од 4000 евра за остварење овог пројекта обезбеђена је у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС која реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке / Међународне банке за обнову и развој, IBRD Zajam broj 7510YF.

 

Тим за инклузивно образовање ОШ „Петефи бригада“ Кула