Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Правилник о раду

0

ПРАВИЛНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Члан.1.

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења VII и VIII разреда.

 

Члан 2.

Парламент се бира сваке школске године.

 

Члан 3.

Радом ученичког парламента руководи председник. Поред председника парламент има потпредседника, секретара и благајника.

 

Члан 4.

Избор председника, потпредседника, секретара и благајника врши се прво тајним гласањем на нивоу сваког одељења, а изабрани представници представљају кандидате за избор на нивоу парламента. У исто време када се врши избор за председника и потпредседника у одељењима, врши се и избор за представника парламента.

Председник, потпредседник парламента бирају се тајним гласањем на нивоу виших разреда (ученици од I-VIII разреда). Право учешћа на избору кандидата у оквиру одељења има и одељењски старешина а на избор председника и потпредседника парламента имају и сви наставници у школи, као и директор школе, психолог и педагог школе.

 

Члан 5.

Недељу дана пре изборе за председника и потпредседника парламента оснива се комисија за праћење регуларности избора. Комисију чини по један представник из сваког одељења. Члан комисије не сме бити кандидат за предесника и потпредседника парламента.

 

Члан 6.

Комисија је дужна да у року од 48 сати објави резултате за избор председника и потпредседника парламента.

 

Члан 7.

Недељу дана након избора председник је дужан да закаже седницу парламента.

 

Члан 8.

На првој седници парламента бира се секретар и благајник и изгласава се правилник о раду парламента. Правилник може да се пренесе из претходне школске године, а могу да се на њему врше измене и допуне.

 

Члан 9.

Седнице парламента заказује и води председник парламента. У случају спречености послове председника врши потпредседник. Седнице парламента се заказују 48 сати пре одржавања.

 

Члан 10.

Заказивање седнице парламента врши се објављивањем на огласној табли за ученике и огласној табли у зборници.

Пре заказивања седнице парламента председник је дужан да се договори са директором школе око припреме материјала за седницу.

 

Члан 11.

Парламент се састаје два пута месечно. Парламент одлуке изгласава већином гласова.

 

Члан 12.

Чланови, представници парламента у обавези су да о свему на часу одељењске старешине обавесте остале ученике и разговарају о свим питањима која би могла бити изнета пред парламент.

 

Члан 13.

Током расправе представници парламента се не смеју међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу. Свако мишљење се мора поштовати.

 

Члан 14.

Председник, потпредседник, секретар, благајник као и остали чланови парламента могу поднети оставку на своју функцију. Парламент расправља и одлучује о оставци, а такође одлучује и о искључењу појединих чланова парламента укључујући и председника, уколико не поштује правилник, ову ситуацију и њене чланове.

 

Члан 15.

Парламенту може да присуствује и један наставник, директор школе, психолог или педагог у зависности од тога ко од њих буде био изабран на седници наставничког већа.

Share.

Comments are closed.