Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

Спискови уџбеника за 2. 3. и 4. разред за школску 2018/2019. годину

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ КОРИСТЕ УЧЕНИЦИ 2., 3. И 4. РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ-ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА

ШКОЛА ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
РАЗРЕД ДРУГИ
РЕДНИ БРОЈ ВРСТА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ ШИФРА КОМПЛЕТА
1 Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред основне школе Клет СРП2СРП00568
2 Маша и Раша „Slovo do slova”, уџбеник за учење латинице за други разред основне школе Клет
3 Маша и Раша „О језику 2”, српски језик за други разред основне школе Клет
4 „Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за други разред основне школе Клет
1 Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други разред основне школе Клет СРП2МАТ00653
2 „Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. део Клет
3 „Маша и Раша– Математика”, наставни листови за други разред основне школе Клет
1 „Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред основне школе Клет СРП2СВЕ00667
2 „Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред основне школе Клет
1 „„Чаробни свет музике”, музичка култура за други разред основне школе КЛЕТ СРП2МУЗ01219
1 .„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за други разред основне школе Клет  
1. „Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом Нови Логос  
2. „Family and Friends Starter Workbook”, енглески језик за други разред основне школе, радна свеска Нови Логос  
   

 

ШКОЛА ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
РАЗРЕД ТРЕЋИ
РЕДНИ БРОЈ ВРСТА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ ШИФРА КОМПЛЕТА
1 Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне школе Клет СРП3СРП00677
2 Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред основне школе Клет
3 „Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за трећи разред основне школе Клет
1 „Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред основне школе Клет СРП3МАТ00678
2 „Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи разред основне школе 1. и 2. део Клет
3 „Маша и Раша– Математика”, наставни листови за трећи разред основне школе Клет
ПРИРОДА И ДРУШТВО
1 „Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи разред основне школе Клет СРП3ПРИ00679
2 „Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за трећи разред основне школе Клет
3. „Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за трећи разред основне школе Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1 „Чаробни свет музике 3”, музичка култура за трећи разред основне школе КЛЕТ СРП3МУЗ01220
ЛИКОВНА КУЛТУРА   СРП3ЛИК00697
1 „Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе Клет  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
СТР3ЕНГ01631
1. „Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Нови Логос  
2. „Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска Нови Логос  
   

 

ШКОЛА ОШ“ ПЕТЕФИ БРИГАДА“ КУЛА
РАЗРЕД ЧЕТВРТИ

 

РЕДНИ БРОЈ ВРСТА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ ШИФРА КОМПЛЕТА
1 Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе Клет СРП4СРП00702
2 Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе Клет
3 „Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти разред основне школе Клет
1 „Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе Клет СРП4МАТ00705
2 „Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе Клет
3 „Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти разред основне школе Клет
ПРИРОДА И ДРУШТВО
1 „Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе Клет СРП4ПРИ00795
2 „Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе Клет
3. „Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за четврти разред основне школе Клет
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1 „Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе КЛЕТ СРП4МУЗ00801
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
СТР4ЕНГ01632
1. „Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД- ом Нови Логос  
2. „Family and Friends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска Нови Логос  
1. Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима – радна свеска за четврти разред основне школе Креативни центар СРП4ГРА01012