Адреса: 16. Дивизије 34, Кула Тел: 025/723-944

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

1-1 Варга Андреа
1-2 Кнежевић Снежана
1-3 Пешко Александра
2-1 Терек Моника
2-2 Кнежевић Снежана
2-3 Пешко Александра
2-4 Стејић Мирјана
3-1 Кермеци Ђенђи
3-2 Бублић Драган
3-3 Коларић Маријана
3-4 Рац Нада
4-1 Војчена Марија
4-2 Перишић Бранка
4-3 Мартиновић Станка
4-4 Мишић Бојан
5-1 Бертрон Хилда
5-2 Глишић Зоран
5-3 Таталовић Тања
6-1 Ковач Анита
6-2 Васиљук Снежана
6-3 Кулеба Јарослав
6-4 Бачић Лидија
7-1 Миловић Мануела
7-2 Червени –Играчки Слађана
7-3 Барна Лидија
7-4 Јанчевски Трајанка
8-1 Кањо-Хуђик Валерија
8-2 Рес Антонија
8-3 Мармила Славица
8-4 Митрић Игор